Welkom bij De Groene Schutter uit Culemborg (Gld). Een rattenjager die heel goed begrijpt dat ratten en rattenplagen schadelijk zijn voor uw eigendom of omgeving, maar dat bij de aanpak ook het milieu niet uit het oog verloren mag worden. Daarom bied ik in de regio een unieke benadering volgens 'De Ratslagmethode': rattenbestrijding gebaseerd op effectiviteit, diervriendelijkheid en ecologisch bewustzijn.
Een bezoek begint met een grondige inspectie van uw erf en gebouwen om de omvang van het probleem vast te stellen en een advies op maat te kunnen geven.
Als onderdeel van de bestrijding is afschot van ratten vaak niet te voorkomen, maar dit is zeker niet het enige middel voor controle op langere termijn.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een licht persluchtwapen voorzien van nachtzichtapparatuur. Goed toepasbaar op een erf, maar ook in stallen, schuren en gebouwen.
Ik gebruik geen niet-selectieve schadelijke gifstoffen of rattenklemmen en streef naar een minimale impact op het milieu.
Door te kiezen voor De Groene Schutter draagt u bij aan het behoud van de natuurlijke omgeving en minimaliseert u de milieueffecten van ongediertebestrijding.

Waarom?

De Noodzaak van Effectieve Ecologische Rattenbestrijding en controle

Rattenplagen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken. Deze knaagdieren kunnen met hun scherpe tanden ernstige schade toebrengen aan goederen, machines, voedselvoorraden, elektriciteitskabels e.d. en zelfs de volksgezondheid bedreigen.
Ratten zijn namelijk het reservoir van diverse infecties, zoals Salmonella, Hantavirus, Rattenbeetkoorts en de ziekte van Weil (Leptospirose). Deze bacteriƫle infectie wordt overgebracht via rattenurine in riool, modder en besmet water. Ziekte van Weil kan sluimerend verlopen, maar ook ernstige ziekte veroorzaken. Het is daarom essentieel om rattenplagen aan te pakken en de situatie onder controle te houden. Traditionele bestrijdingsmethoden hebben vaak negatieve gevolgen voor de rat zelf, het milieu en andere dieren. Denk aan de langzame en nare dood bij gebruik van gif, de onbedoelde vergiftiging van andere diersoorten, zoals huisdieren, wezels en zangvogels. De volgende stap in de keten is de doorvergiftiging naar knaagdiereters, zoals kat, steenmarter, steenuil, vos, bunzing en de roofvogels kerkuil, buizerd, havik en sperwer. Ondeskundig gebruik van rattenklemmen en vallen is niet selectief en niet altijd direct dodelijk met een lijdensweg tot gevolg.
Bij het noodzakelijk afschieten van ratten mag het dierenwelzijn niet uit het oog worden verloren. Daarom streef ik met een geavanceerd persluchtwapen met nachtzicht apparatuur naar een 100% direct dodelijk schot.
Meldpunt Ongedierte - RattenbestrijdingKopen van muizen- en rattengif door particulieren verbodenNVWA legt 46 veehouderijen stil vanwege mogelijke blootstelling aan muizengif - NOS Nieuws 16 okt 2023

Rattenbestrijder...maar ook dierenarts

Peter Henk Gijsman

Als dierenarts met eigen praktijk in Culemborg van 1987-2013 weet ik maar al te goed wat het betekent om een dier in te laten slapen. Ook in de noodzakelijke rattenbestrijding moeten dezelfde principes gelden, namelijk effectiviteit en diervriendelijkheid.
Na het met goed gevolg doorlopen van de training IPM Rattenbeheersing bij het KAD en de opleiding 'Schietvaardigheid voor Rattenjagers' van rattenjagers.nl bied ik als onderdeel van de bestrijding en controle van ratten het gebruik van een geavanceerd persluchtwapen met nachtzichtapparatuur aan. Dit zonder gebruik van niet-selectieve schadelijke gifstoffen of rattenklemmen. Daarom ben ik lid van branchevereniging ERaNed Ecologische Rattenbestrijding Nederland.
Zo kunnen bedrijven en particulieren hun rattenprobleem op een verantwoorde en duurzame manier oplossen en onder controle houden.
Kamer van Koophandel 91884608

Scan QR code met mobiele telefoon voor whatsapp

Mobiel en whatsapp 0622395035

1

Inspectie en Evaluatie: dit start met een grondige inspectie van uw locatie om de omvang van het rattenprobleem vast te stellen. Deze stap helpt me om de meest geschikte strategie te bepalen.

2

Niet altijd een 'one-size-fits-all' oplossing. Elke klant en situatie is uniek. Daarom bied ik een aanpak passend bij uw specifieke behoeften en omstandigheden.

3

Verantwoord ratten afschieten: een gespecialiseerd persluchtwapen met moderne nachtzichtapparatuur zorgt voor snelle en 'diervriendelijke' resultaten. Ik streef naar een 100% direct dodelijk schot.

4

Milieubewuste aanpak: geen gebruik van niet selectieve schadelijke gifstoffen om de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Deze methode is vriendelijk voor de rat, de omgeving en de andere dieren in het gebied.

5

Bijven controleren van de rattenpopulatie. d.m.v. preventieve maatregelen om te voorkomen dat ratten massaal terugkeren. Dit omvat advies over hygiƫne, structurele verbeteringen, maar ook het introduceren van de juiste roofdieren.

6

Klantgerichtheid: ik hecht veel waarde aan open communicatie en klanttevredenheid. Daarom sta ik altijd klaar om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen in een verantwoorde aanpak van een rattenprobleem.